WYDARZENIA

gdzie Nas można znaleźć

Niezmiernie miło nam poinformować, że kancelaria Cieślicki i wspólnicy wspierała Gminę Goleniów w trakcie postępowania nadzorczego przed Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXVIII/475/21 z dnia 24 września 2021r., która wprowadza zmiany w opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W wyniku wspólnej pracy Gminy Goleniów i naszej Kancelarii Regionalna Izba Obrachunkowa umorzyła postępowanie nadzorcze w całości.

 

Z ramienia kancelarii sprawę prowadził mec. Jakub Cieślicki.